Výkřiky do tmy

Komu věřit?

Mějme modelovou situaci: Na pracovním obědě potkáte někoho, koho jste předtím neviděli a kdo vám bude tvrdit, že Vám blízká osoba dělala něco nepřístojného. Ona blízká osoba tuto informaci popře. Komu budete věřit a proč?

Věříte televizi, rádiu, novinám a jejich internetovým mutacím? (mimochodem ... krásné slovo ... mutace). I když znáte příklady, že záměrně lhali a manipulovali fakty?
Věříte svým blízkým, i když znáte příklady, že záměrně lhali a manipulovali fakty?

Věříte politikům a politickým stranám a volíte je stále znova, i když víte, že jejich volební programy jsou převážně lži a že je převážně neplní?
17. dubna 2011   ④