Výkřiky do tmy

Hlásíte se k odkazu Římského impéra?

A k čemu přesně?
  • K dobývání a plenění cizích území?
  • K zotročování zajatců?
  • K obžerství horních vrstev společnosti?
27. dubna 2011   ⑤