Výkřiky do tmy

Spotřeba vody II

Pokud přijmeme za fakt, že skutečná spotřeba vody je to, co přiteče potrubím, mínus to, co odteče kanalizací, je zapotřebí zvýšit odtok kanalizací a zlepšit kvalitu čističek vody.

Pokud jde o domácnosti, mělo by jich být co nejvíce napojeno na kanalizaci, aby se použitá voda vracela do oběhu.

Větším problémem je spotřeba vody v zemědělství. Dříve se na daném území pěstovalo to, co přírodní podmínky dovolovali. Dnes se pěstují zemědělské plodiny, které by dříve v dané oblasti zašli např. na nedostatek vody. Proto se používá umělé zavlažování. A pro odvod nadbytečné vody pak drenáž. Zajímalo by mne, zda je voda odvedená z polí nějak upravena (zbavena umělých hnojiv), než se dostane do řek.

Dalším velkým spotřebitelem vody je průmysl. Zde vidím největší problém v znečištění vody a jejím následném (ne)čištění.

Závěr? Pokud chce Evropská Komise někoho buzerovat ohledně spotřeby vody, ať buzeruje obce, aby zavedly kanalizaci (a dá jim na to případně dotace). A hlavně ať buzeruje zemědělce, ať pěstují především plodiny, které jsou na daném území "doma".
15. května 2011   ⑧