Výkřiky do tmy

Problém výroby elektrické energie

Dnes opět byla v televizi diskuze o výrobě elektrické energie (obecně ve smyslu jádro vs. alternativní zdroje).
Ve všech těchto veřejných diskuzích se povětšinou zapomíná na rozvodnou síť.

Hitem dnešní doby je projekt DESERTEC. Jde o myšlenku vybudovat na Sahaře obří sluneční elektrárny, resp. sluneční termální elektrárny. To znamená ohřát pomocí soustavy zrcadel vhodnou tekutinu na velmi vysokou teplotu a dále tuto energii převést pomocí páry, turbín a alternátorů na elektrickou energii. (opět z povahy věci s účinností nižší než 40 %). Takto získanou energií chtějí zásobovat celou Evropu (a možná i svět). A jsme opět u přenosové soustavy. Jak by taková soustava musela vypadat je popsáno zde: „Vyžadovalo by to však vedení vyrobená z vysokoteplotních supravodičů, která by přenášela stejnosměrný elektrický proud téměř beze ztrát. Vedení by musela být zabudována pod zemí a chlazena kapalným dusíkem na teploty -240°C.”
Informace o tzv. High-voltage direct current (HVDC) transmission lze nalézt např. zdezde (anglicky).

Všechny tyto plány a diskuze však mají jeden zásadní nedostatek: Neuvažují o masovém rozšíření individuální výroby elektřiny bez nutnosti zapojovat malé zdroje do globální přenosové soustavy.
Proč by si nemohl jedinec (firma, obec) pořídit na střechu budovy solární články a využívat je jen a pouze k pokrytí vlastních potřeb jako primární zdroj? A v případě nedostatku si zbytek vzít od elektráren? Tím by se mohla drasticky snížit celková poptávka po elektrické energii a možná by pak nebyly zapotřebí jaderné elektrárny a stačily by ty na biomasu.
Další výhodou by bylo omezení dopadu poškození rozvodné sítě např. z důvodu živelné katastrofy.

Souhlasím, hlavní nedostatek je jasný: naprosto nehomogenní a nepredikovatelný odběr elektřiny z rozvodné sítě.

Ale hlavně je to o penězích. O těch, které by nedostaly k energetickým firmám.
5. července 2011   ⑪