Výkřiky do tmy

Vývoj nebo stvoření?

A co když obojí?

Asi nikdo rozumně uvažující nebude zpochybňovat, že lidské tělo je stavěno podle informací uložených v DNA. Jak budete vypadat bylo rozhodnuto v době, kdy se spojily dvě reprodukční buňky. Tedy v okamžiku Vašeho “stvoření”.
Neplatí to samozřejmě jen pro člověka, i jednobuněčné organismy mají takto předepsáno, jak budou vypadat a jak budou žít.
To, že nakonec nevypadají přesně tak, jak měli předepsáno, je dáno vnějšími vlivy, napr. nedostatečnou výživou, nemocemi apod.

Proč by nemohla existovat informace o tom, jak má ideálně vypadat svět? Takový předobraz světa, ke kterému má celý vývoj směřovat?
Světová DNA. Obraz světa vtisknutý do vesmíru v okamžiku Velkého třesku. Stvoření.

Že nic takového nebylo prokázáno? Chcete říct, že do okamžiku objevení DNA a prokázání její funkce byly buňky vytvářeny náhodně???
7. července 2011   ⑬