Výkřiky do tmy

Odbory v dnešní době

K čemu jsou v dnešní době odbory? Pokud je Česká republika právním státem, stačí pořádný zákoník práce a rychlá a účinná vymahatelnost práva. I vůči nadnárodním koncernům.
22. srpna 2011   ⑰