Výkřiky do tmy

Vnitřní kontrola zásilky

Otázka:

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, zda se k zásilkám, které jsou úředně otevřeny a projdou vnitřní kontrolou, vede protokol o kontrole, ze kterého by byl patrný důvod vnitřní kontroly a jak se zacházelo s obsahem zásilky. Pokud takový protokol existuje, je možno do něj nahlédnout?
Další otázka se týká nakládání s obsahem zásilky při vnitřní kontrole: Může celník či pracovník pošty otevřít i zboží a prohlédnout jej? Pokud ano, jak by se postupovalo, pokud by bylo zboží při této manipulaci poškozeno?

S pozdravem

Stanislav Olivík


(posláno 3.9.2011)Odpověď:

Kontrola zboží pracovníkem celní správy.

Dobrý den,
protokol o kontrole zásilky provedené celním úřadem, celní úřad nevede. Oprávnění ke kontrole zboží přicházejícího ze třetích zemí na území Evropské unie má celní úřad z čl. 68 nařízení Rady (EHS) Č.2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství. Celní správa neodpovídá za škody vzniklé kontrolou. Informaci jakou má pracovník pošty zodpovědnost při kontrole zboží Vám podá Česká pošta.

S pozdravem,
    
                       (zde bylo aktuální jméno)
                      Poradenské a informační centrum
    

(doručeno 7.9.2011)PS: Čl. 68 nařízení Rady (EHS) Č.2913/92 říká následující:

Za účelem ověření přijatých celních prohlášení mohou celní orgány
 1. kontrolovat celní prohlášení a doklady k němu přiložené. Celní orgány mohou požadovat, aby jim deklarant předložil další doklady potvrzující správnost údajů uvedených v celním prohlášení;
 2. kontrolovat zboží a případně za účelem hloubkové kontroly nebo analýzy odebírat vzorky.
Plné znění naleznete např. zde (pdf).
7. září 2011   (22)