Výkřiky do tmy

Povzdech

(objekt povzdechu si doplňte sami podle konkrétní situace)

Chová se jako
totální pako.

23. září 2011   (25)