Výkřiky do tmy

V.H. – jiný úhel pohledu

18. prosince 2011 zemřel Václav Havel, poslední prezident Československé socialistické republiky a poslední prezident České a Slovenské Federativní Republiky [1].

Navrhuji schválit zákon znění: „Václav Havel se podílel na zániku dvou státních útvarů.”


[1] Volby Václava Havla prezidentem republiky, [online]
URL <http://www.vaclavhavel.cz/index.php?sec=3&id=5> [citováno 27. prosince 2011]
27. prosince 2011   (32)