Výkřiky do tmy

Lepší … než …

Lepší mít tele a vizi
než čučet na televizi.
25. ledna 2012   (34)