Výkřiky do tmy

Kam se to řítí?

Všechno se řítí
kamsi do řiti.
30. ledna 2012   (35)