Výkřiky do tmy

Tlustá

1: Chcete snad říct, že jsem tlustá?
2: A nejste?
1: Nejsem tlustá, jsem při těle.
2: A kde jinde byste měla být tlustá než při těle?
9. března 2012   (37)