Výkřiky do tmy

Prodloužení akreditace

Přemýšlím, co je horší, zda to, že ministr rozhodl prodloužit akreditaci jedné fakultě ZČU, ačkoliv akreditační komise rozhodla o jejím neprodloužení/odebrání, nebo slovní přestřelky o tom, zda to ministr směl či nesměl udělat.

A nebo fakt, že se obě strany odvolávají na ten samý zákon. Alespoň že ne na stejný paragraf onoho zákona!

Otázkou také je, jakou roli v tomto příběhu hraje pan Pospíšil (ministr spravedlnosti a do srpna 2011 současně i děkan oné fakulty, o kterou v tomto příběhu jde).
12. března 2012   (38)