Výkřiky do tmy

Lokální oteplování?

Nemá nakonec na globální změnu klimatu větší vliv vzrůstající rozloha vybetonovaných, prosklených a solárními panely osazených ploch? Zkuste někdy za letního slunečného dne zajít na plácek mezi NTK a VŠCHT a pochopíte, co tím myslím. Nebo na jakýkoliv jiný vybetonovaný plácek, jehož severní strana končí nějakou moderní prosklenou budovou.
Podobný účinek asi bude mít i odlesňování a ničení zeleně obecně. Ale beton, sklo a solární panely určitě vedou.
A pak si představte moderní velkoměsta s tisíci takovými plochami.
Ten ohřátý vzduch někam stoupá. A ovlivňuje proudění vzduchu jiným způsobem, než kdyby zůstal jen při zemi.

A nikdo ať mi prosím netvrdí, že to tak není, protože to zatím nikdo neprokázal. To znamená pouze to, že jsou příliš neschopní na to, aby jednoznačně prokázali, že to buď platí, nebo neplatí.

A co s globálním klimatem provádí více či méně zdařilé pokusy o kontrolu počasí (viz. např. zprávy v novinách v době konání Pekingských Olympijských her), o tom se raději taktně mlčí.
12. května 2012   (44)