Výkřiky do tmy

Maturita z češtiny

Pan ředitel CERMATu si snad dělá srandu, když tvrdí, že způsob, jakým se vyhodnocovaly slohové práce při letošní maturitě z českého jazyka je spravedlivý!

Jak může být spravedlivý systém, ve kterém se normalizují výsledky malých skupin (cca 20 prací) na úroveň průměru celkových výsledků? Naprosto tak ignoruje rozdílnost úrovně jednotlivých skupin. Pokud bude v jedné skupině více objektivně lepších prací, dostanou tyto práce stejné ohodnocení jako práce ve „slabší” skupině.

A to je pouze první úroveň – ve druhé úrovni se takto normalizují „skupiny skupin”. Takzvaní školitelé totiž měli na starosti skupinu cca 20 hodnotitelů. A když se školitelé dostali mimo průměr, dostali avízo, že se musí poupravit hodnocení v celé skupině hodnotitelů!

Tímto způsobem se dojde k tomu, že nejlepší škola bude mít stejný průměr jako škola nejhorší!

AŤ ŽIJE NORMALIZACE!!!

Zdroj: Vystoupení ředitele Cermatu Pavla Zeleného v pořadu ČT24 Události, komentáře dne 7. června 2012.

PS: Hned druhý den po tomto veřejném přiznání byl pan ředitel ze své funkce odvolán.
19. srpna 2012, 7. června 2012   (46)