Výkřiky do tmy

Zástupci

Na Hradě, den po parlametních volbách:
Pane Prezidente, jsou tady zas tupci všech parlamentních politických stran.
20. srpna 2012   (51)