Výkřiky do tmy

Pod daní

Současná vláda si náš stát nejspíše plete s feudálním zřízením a na obyvatele shlíží jako na poddané.
A říká si: „řádní poddaní musí úpět pod daní”. Tedy pod daněmi, abychom byli přesní.

Její motto zní:
Naložte na ně
pořádné daně!
2. října 2012   (55)