Výkřiky do tmy

Poslanecká imunita

Po dnešku mám nový cíl: Stát se poslancem a pak na půdě Sněmovny povraždit všechny ostatní poslance. Vyjádřím tím svůj nesouhlas s jejich politickými názory.

Podle nejvyššího soudu ČR to není trestné, protože se to odehraje na půdě Sněmovny. A protože pak nebudou další poslanci, nebude mne mít kdo vydat k trestnímu stíhání.
17. července 2013   (64)