4 Budova fakulty stavební ČVUT v Praze 2
foto
Vnitřek hvězdářské kopule
foto
Hvězdářská kopule
foto foto
- 01 -